Together with the Warsaw University of Technology we carry out work in the field of maintaining the European Terrestrial Reference System (ETRS89). The EUREF Permanent GNSS Network (EPN) Analysis Combination Centre combines weekly, daily and subdaily solutions delivered by the EPN Analysis Centres and generate combined EPN position solutions tied to the most recent ITRS realization.

This website gives information about the quality of the EUREF Permanent GNSS Network solutions

Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS EPOS-PL współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój noweczestnej Infrastruktury badawczej sektora nauki (POIR.04.02.00-14-A003/16-00).